Napajanja

Napajanja služe za pretvaranje napona od 220V naše mreže na napon potreban za rad pojedinih uređaja, obično na 12V. Najčešće se koriste za napajanje led trake odnosno kontrolera za kontrolisanje led trake.