LED Sijalice

LED sijalice su štedljivije, dugotrajnije i zdravije od bilo koje dosadašnje rasvete. Gotovo sva standardna, a i neka nestandardna, sijalična grla su pokrivena sa led sijalicama.