Prednosti LED rasvete

LED rasveta je kombinacija postojećih sistema rasvete unapređenih LED tehnologijom. Razvojem LED tehnologije, postiglo se to da je moguće spakovati moćno rasvetno telo koje troši samo delić energije klasične sijalice, u klasična rasvetna tela uz isto ili jače osvetljenje.

Naziv LED potiče od skraćenice za tri engleske reči „LIGHT EMITTING DIODE“, u prevodu, dioda koja emituje svetlost. Prva svetleća dioda u crvenoj boji je razvijena daleke 1962 godine. 1972 godine je kreirana prva žuta svetleća dioda i poboljšana snaga crvenkastih dioda dok je 1976 godine stvorena prva svetleća diode visoke efikasnosti za komunikaciju optičkim vlaknima. 1994 godine je prezentovana prva plava svetleća dioda dok je nešto zatim, 1995 godine kreirana i prva dioda sa belim svetlom. Od tada se otprilike svakih 36 meseci snaga dioda i rasvetnih tela u LED tehnologiji poveća za 2 puta.

Koje su prednosti led rasvete?

Jednostavno, manja potrošnja, manje grejanja, duži vek i nepostojanje štetnih efekata su samo neke od kvaliteta LED rasvete, što se može videti iz priloženih tabela.

LED rasveta izuzetno dobro podnosi varijacije u naponu a takođe i nema ograničen broj paljenja i gašenja kao što ga imaju štedljive sijalice. Sve veći i brži napredak LED rasvete rezultuje i sve dužim vekom trajanja rasvetnog tela koje sada iznosi oko 25.000 radnih sati.

LED rasvetom se kao što smo već napomenuli postiže izuzetna ušteda u potrošnji električne energije, a samim tim i ušteda u novcu. Evo kako to izgleda pomoću tabelarnog prikaza.

ENERGETSKA EFIKASNOST I CENA
(poređenje se vrši na osnovu sijalice od 60W)
LED sijalica Štedljiva sijalica Obična sijalica
Prosečan radni vek sijalice25.000 sati8.000 sati1.500 sati
Trajanje (za prosečno radno vreme od 6 sati na dan)oko 14 godina4,38 godina0,82 godine
Potrošnja električne energije za jednu sijalicu7 W18 W60 W
Potrošnja električne energije u kilovatima za godinu dana
(mereno za 10 sijalica koje rade 5h/dan)
127,75 kWh328,5 kWh1.095 kWh
Godišnji račun za struju. Računato po ceni struje od 5,412 dinara,
što je cena više tarife u zelenoj zoni.
692 dinara1.778 dinara5.927 dinara
Poređenje za životni vek sijalice od 25.000 sati
Snaga sijalice7 W18 W60 W
Prosečna cena sijalice80030040
Utrošena električna energija za 25.000 sati u kWh1754501.500
Cena utrošene struje, računato po ceni struje od 5,412 dinara, što je cena više tarife u zelenoj zoni.947,102.435,408118
Potreban broj sijalica za 25.000 sati1417
Cena sijalica za 25.000 sati rada8001200680
Ukupan utrošak na rasvetu za radni vek od 25.000 h1.747,103.635,408.798
Ušteda za 25.000 sati rada na 20 sijalica
Cena potrebnih sijalica i utrošene energije34.94272.708175.960
Razlika u odnosu na led sijalice037.766141.018

Smatra se da, kada LED rasveta sija sa 70% jačine, ona više nije ispravna. LED rasveta zbog svog dizajna polako gubi na intenzitetu a predviđeno je da se do ove vrednosti dođe upravo posle deklarisanog radnog veka rasvete koji je oko 25.000 radnih sati.

LED rasveta ima višestruke kvalitete što se tiče zdravlja i zaštite okoline, jer se LED rasveta izađuje po RoHS (Restriction of Hazardous Substance Directive) sistemu. LED rasveta u sebi ne sadrži olovo, živu,kadmijum, šestovalentni hrom, polibromirani bifrmil koji su štetni po naše zdravlje a takođe i po okolinu.