IP zaštita

IP zaštita potiče od prvih slova engleskih International Protection Marking, IEC standard 60529, ili Ingress Protection Marking. IP zaštita klasifikuje nivo zaštite predmeta od prodora raznih stranih tela uključujući ruke, prste, šrafcigere, prašinu, vodu i slično.

Oznake IP zaštite služe da bi se kupcu prikazao pravi nivo zaštite prizvoda od pomalo nedefinisanog marketinškog termina „vodootporno“.

Sony Xperia Z ultra ima IP58 zaštitu što znači da je otporan na prašinu i može biti zaronjen u svežu slatkovodnu vodu do 1.5 metara do 30 minuta trajanja. Sonim Technologies XP5560 BOLT ima IP68 zaštitu i može biti uronjen u 2 metra vode na 30 minuta. Samsung Galaxy S5 ima IP67 zaštitu.

Kao primer, možemo dati električnu utičnicu koja ima IP22 zaštitu i štiti od prodora prstiju i neće biti oštećena ako se izloži vertikalnom ili skoro vertikalnom kapanju vode.

Praktično, prvi broj uvek označava zaštitu od čvrstih predmeta dok drugi broj označava zaštitu od vode ili tečnosti. Da bi slikovito opisali IP zaštitu, predstavićemo sledeći dijagram:

ČVRSTI PREDMETI VODA
0 Nema nikakve zaštite.
1

Zaštita od čvrstih tela većih od 50mm kao što je ruka.

1

Zaštita od vertikalno padajućih kapljica vode. Ograničeno prodiranje dozvoljeno.

2 Zaštita od čvrstih tela većih od 12,5mm kao što je prst. 2 Zaštita od vertikalno padajućih kapljica vode pri nagibu kućišta do 15 stepeni. Ograničeno prodiranje dozvoljeno.
3 Zaštita od čvrstih tela većih od 2.5mm kao što je odvrtač (šrafciger). 3 Zaštita od prskanja vode do 60 stepeni od vertikale. Ograničeno prodiranje dozvoljeno.
4 Zaštita od čvrstih tela većih od 1mm kao što je žica. 4 Zaštita od prskanja vode iz svih pravaca. Ograničeno prodiranje dozvoljeno.
5 Zaštita od prašine. Ograničeno prodiranje prašine dozvoljeno u periodu od 2 do 8 sati izloženosti u kom ne utiče na rad opreme. 5 Zaštita od mlazeva vode. Ograničeno prodiranje dozvoljeno.
6 Kompletna zaštita od prašine. Nema prodora prašine u periodu od 2 do 8 sati izloženosti. 6 Zaštita od prodiranja morske ili obične vode jakog intenziteta ili mlazeva u količini koja će biti štetna za uređaj.
7 Zaštita od prodiranja vode u slučaju potapanja na dubinu od 15cm do 1m za period od 30 minuta.
      8 Zaštita od prodiranja vode u slučaju potapanja na dubine sa većim pritiskom u dužem vremenskom periodu.
      9K Zaštita od bliskog snažnog mlaza vode pod velikim pritiskom i temperaturom.

Dodatne oznake koje se mogu sresti kod koda za IP zaštitu mogu biti:

ARuka
BPrst
CAlati
DŽica
FOtpornost na ulje
HUređaj sa visokim naponom
MUređaj koji se može pomerati u naznačenoj zaštiti
SUređaj koji se ne pomera u naznačenoj zaštiti
HAtmosferski uslovi

Pored IP zaštite, postoji i IK zaštita koja označava otpornost proizvoda na padove a prikazuje se kao udarna energija u Džulima.

IK
broj
Udarna
energija
(Džul)
Ekvivalent
00Bez zaštite
010,15Pad težine od 200g sa 7,5cm visine
020,2Pad težine od 200g sa 10cm visine
030,35Pad težine od 200g sa 17,5cm visine
040,5Pad težine od 200g sa 25cm visine
050,7Pad težine od 200g sa 35cm visine
061Pad težine od 500g sa 20cm visine
072Pad težine od 500g sa 40cm visine
085Pad težine od 1,7kg sa 29,5cm visine
0910Pad težine od 5kg sa 20cm visine
1020Pad težine od 5kg sa 40cm visine