Garancija i prava potrošača

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.ledshopsrbija.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.ledshopsrbija.rs kupuje proizvode.

Član 3

– Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, u roku od 14 dana od dana isporuke.

– Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

– u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste

– proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;

– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;

– promenio odluku o izboru artikla nakon što mu je porudžbina poslata.

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

1. zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

2. zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;

3. vraćanje iznosa plaćene cene u celosti.

Član 8

U roku koji je određen članom 3 ovog pravilnika dođe do realizacije člana 7, Prodavac snosi troškove kurirske službe samo u slučaju stava 1. iz člana 7.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.